Be för oss

Vårt arbete med Guds ord måste bedrivas i samarbete med Gud. Som vår Herre Jesus sade: “Utan mig kan ni ingenting göra” (Joh 15:5).

Därför uppskattar vi mycket om du som tror på det vi gör vill be om Guds välsignelse över det arbete vi utför för er skull. Hjälp oss att be för

  • att vi får kraft och kreativitet i vårt arbete att sprida Guds ord
  • att människor tar emot ordet med öppet hjärta
  • att Guds Ande får vägleda oss i revideringsprojektet
  • att Herren sänder fler arbetare till sitt verk
  • osv…

Och glöm inte att tacka Gud för allt gott han ger oss genom sitt Ord!