Bibelns kronologi

Från Ur till Patmos

År Regenter Profeter Händelser Bibelböcker
2000 (Abraham) Abraham lämnar Ur (1 Mos 12) 1 Mos
(Isak) Sodom går under (1 Mos 19)
1900 (Jakob)
(Josef, Juda) Folket kommer till Egypten
(1 Mos 46)
1800
x
1700 Job?
x
1600 Folket blir slavar i Egypten
(2 Mos 1)
x
1500
Mose (ca 1446-1406) Aron
(2 Mos 7:1f)
Uttåget ur Egypten
(2 Mos 11-14)
2-5 Mos
1400 Josua (ca 1406-1375) Kanaans land erövras
(Jos 1-24)
Josua
Otniel (ca 1375-1367) Dom
1300 Ehud (ca 1327-1309)
Debora (ca 1229-1209)
1200 Gideon (ca 1169-1162)
Jefta (ca 1096-1090) Rut
1100 Simson (ca 1075-1055)
Saul (ca 1050-1010) Samuel
(1 Sam 1:20f)
1 Sam1 Krön
1000 David (ca 1010-970) Natan
(2 Sam 7:2f)
Kungariket upprättas (2 Sam 5) 2 Sam
Salomo (ca 970-931) Ahia
(1 Kung 11:29f)
Templet byggs (1 Kung 5-8) 1 Kung2 Krön
Rehabeam (931-913) Semaja
(1 Kung 12:22f)
Riket splittras (1 Kung 12)
900 Asa (910-869) Asarja
(2 Krön 15:1f)
Josafat (872-848) Elia
(1 Kung 17:1f)
2 Kung
Joas (835-796) Elisa
(1 Kung 19:16f)
Obadja?
800 Amasja (796-767)
Ussia (767-739) Oded
(2 Krön 28:9f)
JesAmosMika
Hiskia (728-687) Jesaja
(2 Kung 19:2f)
Nordrikets fall
(2 Kung 17, 722 f. Kr.)
HosJoel?
700 Nahum
Manasse (687-642) HabSef
Josia (640-609) Hulda
(2 Kung 22:14f)
Jeremia
600 Sidkia (597-586) Jeremia
(2 Kr 36:12)
KlagHes
Gedalja (586) Hesekiel, Daniel Fångenskapen i Babylon
(Dan 1-3)
Daniel
Serubbabel (537-?) Haggai
(Esra 5:1)
Folket får återvända
(Esra 1, 537 f. Kr.)
EsraHaggSak
500 Esra
(Esra 7:1f)
Ester
Nehemja (ca 445-?) NehMal
400
Alexander den Store
intar landet (331 f. Kr.)
300
200 Antiochus IV Epifanes
(175-167 f. Kr.)
Mackabeerupproret (167 f. Kr.)
Johannes Hyrkanus
(134-104 f. Kr.)
100 Alexander Janneus
(103-76 f. Kr.)
Rom intar landet (63 f. Kr.)
Hyrkanus II
(63-40 f. Kr.)
1 Herodes den store
(37-4 f. Kr.)
Jesu födelse (ca 7-4 f. Kr.) MattLuk
Herodes Antipas
(4 f. Kr.-39 e. Kr.)
Johannes Döparen
(Matt 3:1f)
Jesu framträdande
(ca 26-30 e. Kr.)
MarkJoh
Herodes Agrippa I
(39-44 e. Kr.)
Urkyrkans framväxt Apg
50 Felix (52-60 e. Kr.) Paulus missionsresor Breven
Festus (60-62 e. Kr.) Jerusalems fall (70 e. Kr.) 1-3 JohJud
Johannes på ön Patmos
(ca 90 e. Kr. )
Upp
100