Projektorprogram

Folkbibeln på projektor

Tekniken ger oss idag möjligheter att berika våra gudstjänster som forna generationer inte haft. Allt fler församlingar uppskattar datorprojektorns möjligheter att visa inte bara sångtext utan även bibeltext för predikan under gudstjänsten.

EasyWorship
Det kanske mest använda projektorprogrammet i vårt land. Varje kapitel är inlagt som en egen “sång” och varje bibelvers visas på en separat skärm.
Hämta Folkbibeln 98 för EasyWorship (2 MB)

OpenSong / OpenLP
Gratis projektorprogram som växer i popularitet.
Hämta Folkbibeln 98 för OpenSong 
(4,3 MB)
Hämta Folkbibeln 15 för OpenSong 
(4,3 MB)

ProPresenter
Professionellt projektorprogram med Mac-kompatibilitet.
Hämta Folkbibeln 98 för ProPresenter PC (2,7 MB)
Hämta Folkbibeln 98 för ProPresenter Mac (2,4 MB)

Som en tjänst för församlingar runt om i landet tillhandahåller vi dessa moduler med bibeltexten utan kostnad. Men om ni i församlingen har glädje av att Folkbibeln finns på tillförlitlig och modern svenska, vädjar vi om en gåva till vårt fortsatta arbete för att göra Guds ord tillgängligt och använt i vårt land.