Varför Folkbibeln?

Svenska Folkbibeln har varit till glädje för Sveriges bibelläsare sedan 1998. Översättningen är frukten av ett mångårigt arbete av kunniga bibelforskare med djup kärlek till Bibeln som Guds ord. I och med revideringen 2015 har Folkbibeln befäst sin framskjutna ställning i svensk kristenhet och fått mycket positiv kritik inte bara för sin trohet mot grundtexten utan också för sitt språk. Svenska Folkbibeln är för många det självklara valet, för alla en Bibel att lita på!