Därför läser vi Folkbibeln

Berit Simonsson
Svenska Kyrkan, inspiratör inom Oasrörelsen

Jag har använt Svenska Folkbibeln sedan den först kom ut för 12 år sedan. Att jag valde den för min personliga bibelläsning beror på principen bakom översättningen, att Bibeln är  Guds Ord. Jag uppskattar också språket i Folkbibeln. Jag har för närvarande tre ex av översättningen på olika platser i huset, det är bra att alltid ha nära till Guds Ord!

 

Simon Ådahl
Musiker

Jag läser Folkbibeln för det märks att översättarna tror på det som står skrivet! Ordet är andlig mat för alla som tror!

 

Stanley Sjöberg
Pastor och skribent

Jag använder Folkbibeln varje dag därför att jag vet att texterna formats av troende kristna med respekt för att Bibeln är Guds Ord. Varje vecka leder jag bibelstudier utifrån enskilda böcker och sammanhang i Bibeln och vi läser då ofta texterna unisont och upplever formuleringarna inspirerade av den helige Ande.

 

Gunilla Togan Murad
fd ordf Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

Anledningen till att jag läser Folkbibeln är att dessa översatta bibeltexter på svenska ska vara mer trogna grundtexterna. Jag använder Folkbibeln till daglig läsning, samt som uppslagsbok. Jag använder den även när jag ska söka fram citat. Om Bibeln är som rinnande vatten ur en bäck som sprudlar av Guds ord, så önskar man naturligtvis dricka det renaste vattnet.

 

Magnus Persson
Präst, EFS

Svenska Folkbibeln är den översättning på svenska som ger oss bäst förståelse av vad texten faktiskt säger, samtidigt som språket är relevant och lätt för de flesta att förstå. Därför använder vi i United Folkbibeln som vår huvudsakliga översättning och därför rekommenderar vi Folkbibeln till våra medlemmar, nya som gamla. På söndagar undervisar vi utifrån texten vers för vers, bok för bok.

 

Mattias Nordenberg
Pastor/Kårledare, Frälsningsarmén

Svenska Folkbibeln har varit till stor glädje och välsignelse för mig sedan den kom ut 1998. Den viktiga och tydliga klassiska evangeliska tonen i översättningarna är som en röd tråd. Med den nya reviderade översättningen tar man ett nytt steg framåt mot ett mer modernt språk. Min förhoppning är att läsupplevelsen bli stor för dagens bibelläsare som får stor nytta och glädje av den nya översättningen.

 

Bengt Göransson
fd utbildningsminister

En ny bibelöversättning är ett stort kulturprojekt. Utan att ta ställning till vare sig texttrohet eller språkliga förtjänster uttalar jag tillfredsställelse över att ta del av Nya testamentet i Svenska Folkbibelns version. Den blir ett centralt verk för en stor grupp aktivt kristna, samtidigt som den påminner oss andra om Bibelns plats i vår kulturgemenskap. Svenska Folkbibeln är välkommen.

 

Owe Lindeskär
Pastor, Pingströrelsen

Jag är fascinerad. Språket är tillgängligt och översättningen bibeltrogen. Folkbibeln utvecklas mer och mer till att bli folkets bok och den bidrar i hög grad till ett ökat bibelbruk i landet.
Tack för Svenska Folkbibeln.

 

Jack-Tommy Ardenfors
Pastor, Pingströrelsen

Jag känner stor glädje och tacksamhet för Svenska Folkbibeln som varit min dagliga lektyr och konsekvent använda predikobibel sedan den kom ut. Efter att ha läst igenom den reviderade utgåvan kan jag bara konstatera att revideringens mål har nåtts: “Modernare språk – Bättre flyt – Närmare grundtexten – Fylligare noter.” Vi som bibelläsare är att gratulera!

 

Anders Gerdmar
Rektor, Skandinavisk Teologisk Högskola

Jag läser själv Folkbibeln varje dag och välkomnar revisionen. Den går nära grundtexten,
har ett smidigt språk och jag tror noterna kommer vara till stor hjälp för många.

 

Stefan Swärd
Fil dr, f d ordf Evangeliska Frikyrkan

Folkbibeln är ett mycket viktigt projekt för att främja bibeltrohet, bibelläsande och bibelkunskap i Sverige. Den nya Folkbibeln är ett ytterligare steg i utvecklingen, med modernisering av språket och en
utveckling av produkten.

 

Olof Edsinger
Generalsekreterare Sveriges Evangeliska Allians

Folkbibeln är min bruksbibel, och genom åren har jag fått stort förtroende för dess närhet till den grekiska grundtexten. Jag är glad över att man nu har velat satsa på en språklig revidering, något som jag hoppas ska bidra till nya användare inte minst i den yngre generationen.