Uppslagsdel

Folkbibelns uppslagsdel

Folkbibelns uppslagsdel är en informativ hjälp för bibelstudiet. Med 11 fräscha färgkartor och 66 sidor text erbjuds många sökmöjligheter med vägar in i bibeltexten utifrån olika ämnen och frågor, som till exempel: 

  • Hur ska man läsa Bibeln så att man får till sig innehållet på bästa sätt?
  • Vad innebär det att Bibeln är inspirerad av Gud?
  • Vad säger Bibeln om sig själv?
  • Vilka olika namn ger Bibeln på Fadern, Sonen och den helige Ande?
  • Hurdan är Gud, vilka egenskaper har han?
  • Var hittar jag profetiorna om Jesus i Gamla testamentet?
  • Vad säger Bibeln om oss troende?
  • Hur fungerar det här med frälsningen?
  • Vad säger Bibeln om arbete, barn, celibat, dop, ensamhet, frid etc? (A-Ö)
  • Var kan jag läsa om Abraham, Bat-Seba, David, Elia, Filippus etc? (A-Ö)

Dessa och många andra frågor hittar du svaren på med hjälp av uppslagsdelen. Den består huvudsakligen av översikter med utskrivna bibelverser som låter Guds ord föra sin egen talan. Sedan du fått en snabb överblick i uppslagsdelen finns också referenser så att du kan slå upp de verser och bibelavsnitt som särskilt intresserar dig.

Svenska Folkbibelns uppslagsdel är med andra ord ett utomordentligt hjälpmedel för den som vill tränga in i bibelordet och studera vad Gud har gjort genom historien och försöka förstå vad han gör idag, och inte minst, vad han vill göra i ditt och mitt liv.


I den nya Folkbibeln 15 är även uppslagsdelen genomarbetad och uppdaterad. Här är uppslagsdelen i Folkbibeln 15 som PDF (524 kB).