Ekonomi

Öppenhet

Pengar upplevs ibland som ett känsligt ämne. Det borde inte behöva vara så. Därför vill vi vara öppna med både våra behov (vår ekonomiska situation) och hur vi använder de medel som kommer in.

Principer

Det mesta av det arbete som utförs sker på ideell grund, i tro på den goda saken. Inte heller styrelsearbetet arvoderas. För personer som gör omfattande arbetsinsatser, vare sig det gäller översättning, språklig bearbetning, administration eller information, kan styrelsen besluta om anställning eller arvodering. Även i sådana fall hålls löner/ersättningar på en låg nivå.

Intäktskällor

  • Gåvor – dels allmänna, dels öronmärkta (Swish-nr 123 461 08 61, Bankgiro 171-1290)
  • Royalties – för tryckta biblar, bibeldelar samt vissa dataprodukter

Kostnader

  • Arbetet med textrevideringen
  • Informationsarbete (artiklar, annonsering, möten etc)
  • Datorstöd för samtliga funktioner samt viss löpande administration
  • Bibelspridning – både genom egna initiativ och andras
  • Övriga bibelprojekt

Har du frågor, hör gärna av dig till oss per e-post: info@folkbibeln.se.