Copyright och frihet

Hur får man använda texten?

Då och då får vi frågor från människor som vill använda Svenska Folkbibelns text i böcker, sånger, webbapplikationer etc. De som frågar är samvetsgranna människor som inte vill göra fel mot några copyrightbestämmelser eller skada vårt arbete, och detta är något vi uppskattar. Därför vill vi här klargöra vad det är som gäller när man vill använda Svenska Folkbibelns text.

Svenska Folkbibeln kom som ett resultat av mer än 15 års arbete av experter och lekmän från ett flertal av Sveriges kristna samfund, och därför är texten skyddad av copyright mot missbruk och förvanskning. För Gamla testamentet tillhör copyrighten Stiftelsen Svenska Folkbibeln, och för Nya testamentet är den gemensam mellan Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum.

Detta innebär dock inte något hinder för vanligt folk att använda och citera Folkbibelns text. Svenska Folkbibeln är till för folket. Vår Herre Jesus säger ju: ”Det ni har fått som gåva, ge det som gåva” (Matt 10:8). All normal användning av utdrag ur bibeltexten är tillåten utan krångel eller royaltyanspråk, så länge den som citerar inte tar betalt för sitt verk. Däremot ska källan anges, exempelvis med orden “Bibeltexten är hämtad från Svenska Folkbibeln” eller med förkortningen SFB om det gäller enstaka verser. Man kan gärna samtidigt hänvisa till vår webbplats www.folkbibeln.se.

Om någon däremot vill sälja ett verk som till stor del består av text från Folkbibeln och ta betalt för det, tänker vi att det är rimligt att en liten del av den intäkten investeras i stiftelsens pågående och framtida bibelarbete. Detta gäller alltså inte normal citatanvändning, men om verket består till mer än hälften av bibelcitat eller om någon av Bibelns böcker återges i sin helhet (t ex i en bibelkommentar), vill vi att utgivaren kontaktar oss för att få ett royaltyavtal.

I övriga fall är användningen fri. Vi vill inte sätta käppar i hjulet för människors användning av den heliga Skrift. Men vi uppskattar mycket att få höra om hur Svenska Folkbibeln används ute i vårt land, så skicka oss gärna ett mail på info@folkbibeln.se.