Sveriges översättningar

Från 1300-tal och framåt

Under årens lopp har Bibeln översatts många gånger till svenska. Redan på 1300-talet, långt före reformationen, gjordes många inofficiella översättningar av enskilda bibelböcker och bibelkapitel i klostren för bruk i gudstjänst och andakt. Men med reformationen kom Bibeln att hamna i den kristna trons centrum på mer uttalat sätt, och genom tryckpressen spreds Gustav Vasas bibel över hela vårt land och påbörjade en process som skulle ena de skilda dialekterna till ett enda språk.

Sedan dess har mer än ett dussin stora översättningar sett dagens ljus i Sverige. Vissa är ordagranna, andra mer parafraserande, men alla är mer eller mindre ofullkomliga försök att återge den klara uppenbarelsens ljus som strålar från Bibelns heliga grundtexter på hebreiska och grekiska för vår frälsning och vägledning i livet.

Här är en lista över större bibelöversättningar på svenska:

1300-tal Klosteröversättningar
1526 (NT)
1541 (GT)
Gustav Vasas bibel
1618 Gustav II Adolfs bibel
1703 Karl XII:s bibel
1883 Normalupplagan
1908 1908 års normalupplaga
1911 Helge Åkessons översättning
1917 1917 års bibel
1965 David Hedegårds NT
1977 Levande Bibeln
1981 Bo Giertz NT
1981 (NT)
1982 (GT)
Bibel-82
1992 Nya världens bibelöversättning
1996 (NT)
1998 (GT
)
Svenska Folkbibeln
1999 Bibel 2000
2003 Refomationsbibeln (NT)
2003 Nya Levande Bibeln