Bibelsyn

Lausannedeklarationen

Stiftelsen Svenska Folkbibeln håller Bibeln högt som Guds ord och vill samverka med alla andra goda krafter som gör detsamma.
En samlande kraft för kristna över hela världen som tror att Bibeln är Guds ord är Lausannedeklarationen, som antogs 1974 i schweiziska Lausanne av kyrkosamfund från mer än 150 olika länder.
Lausannedeklarationen är en evangelikal trosbekännelse som ger uttryck för den höga bibelsyn som vi delar, och vi vill därför uttrycka vår samhörighet med Lausannerörelsen och alla kristna som verkar i dess anda. I Sverige har Lausannedeklarationen på samfundsnivå undertecknats av Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmen, Pingströrelsen och Svenska Alliansmissionen, och många fler troende i vårt land delar vår övertygelse utan att formellt ha anslutit sig till Lausannerörelsen.
Här följer Lausannedeklarationens bibelsyn:
Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv.
 
Vi bekänner också att Guds ord har kraft att fullborda hans frälsningsplan. Bibelns budskap riktar sig till hela mänskligheten, ty Guds uppenbarelse i Kristus och Skriften är oföränderlig. Genom Bibeln talar den helige Ande också idag. Gud upplyser sitt folks sinnen för varje kultur för att det på ett levande sätt med egna ögon ska uppfatta sanningen. Så uppenbaras för hela församlingen mer och mer av Guds mångfaldiga visdom.
(2 Tim 3:16; 2 Petr 1:21; Joh 10:35; Jes 55:11; 1 Kor 1:21; Rom 1:16; Matt 5:17-18; Jud 3; Ef 1:17-18; 3:10,18)