Folkbibeln 15

Modern och nära grundtexten

Hösten 2014 kom Folkbibel 2014 – en ny och reviderad version av Nya testamentet och Psaltaren som är grundligt genomarbetad i harmoni med grundtexten till bättre flyt och modernare svenska. Den nya Folkbibeln blev varmt mottagen bland såväl förkunnare och teologer som enskilda bibelläsare.

Året därpå lanserade vi Folkbibeln 2015 – en helbibel med NT 2014 och en lätt reviderad version av Gamla Testamentet, utökat med historiska noter som kastar ljus över bibeltexten och ger ökad förståelse för Bibelns värld. Folkbibeln 2015 bevarar det bästa från svensk bibelöversättningstradition och tar bibelordet ett steg närmare en modern språkdräkt. På så sätt blir igenkänningsfaktorn hög samtidigt som texten får bättre flyt och blir lättare att förstå.

Vad var nytt jämfört med tidigare utgåvor?

Lanseringen gjordes 2015 på Bokmässan i Göteborg då också en särskild lanseringshögtid hölls i frikyrkan Tabernaklets lokaler. Folkbibelns texter uppdaterades även i Folkbibelns app samt på Folkbibeln Online.

Nyheter i Folkbibeln 15

Sagt om den nya Folkbibeln

Tidslinje