Ljudfiler

Seminarium med Seth Erlandsson

Seth Erlandsson medverkade på ett mycket uppskattat bibelseminarium i Köpings pingstkyrka i oktober 2010. Lyssna på de olika seminarierna nedan.

1 Hur har Bibeln kommit till? mp3
2 Hur ska Bibeln översättas? mp3
3 Den Kristus som Skriften och
ögonvittnen i NT berättar om
mp3
4 Bibelns eller Gardells Jesus? mp3