Psalmer för livet

Sång, bön och poesi

Genom våra liv löper många trådar: både glädje och smärta, både hopp och besvikelse om vartannat. Alla dessa teman ryms inom Bibelns mest älskade book genom tiderna, Psaltaren, Bibelns sång- och bönbook.

Här nedan följer en resa genom Psaltarens olika tema. Den kan användas antingen som en läsningsplan med psaltarpsalmer för morgonbön och aftonbön, eller som ett index där du kan finna psalmer utifrån det du behöver just nu.

Du kan också läsa om hur Psaltarens tretusenåriga psalmer används i judisk psaltartradition och i den populära kristna tidegärden.

Månad 1 Månad 2
Dag
Tema
Psalmer
Dag
Tema
Psalmer
1
Vishet
1 · 34
1
Ett välsignat hem
128 · 113 · 127
2
Godhet
112 · 103
2
Välsignelse
67 · 133 · 72
3
Trängd
5 · 4
3
Jordens frukter
147 · 65
4
Gud förbarmar sig
86 · 28
4
Gud och kungen
20 · 21
5
Trygghet
16 · 46 · 125
5
Beskydd
91 · 121
6
Identitet
8 · 139
6
Längtan
63 · 42-43 · 84
7
Inför den Helige
96 · 97 · 99
7
Glädje
30 · 47 · 126
8
Skapelsens lov
19 · 148 · 104
8
Avund
37 · 73
9
Ondskan härjar
12 · 14 · 58
9
Tvivel
89 · 77
10
Var är Gud?
10 · 13
10
Skydda mig!
59· 140 · 124
11
Gud griper in
75 · 64
11
Döm mina fiender!
94 · 7 · 17
12
Jubla inför Gud
100 · 92
12
Besvikelse
44 · 55
13
Tacksamhet
66 · 116 · 107
13
Tillit
56 · 57
14
Otacksamhet
95 · 81 · 106
14
Gud är stor
33 · 29 · 98
15
Gud begär helighet
24 · 15
15
Jerusalem
122 · 132 · 48 · 87
16
Älska det rätta
101 · 26
16
Hotad av fiender
120 · 83 · 3
17
Synd och förlåtelse
32 · 51 · 130
17
Gud hjälper
146 · 115 · 105
18
Messias lidande
22 · 69
18
Sång och kamp
108 · 149
19
Messias upphöjelse
2 · 45 · 110
19
Seger
144 · 76
20
Guds frälsargärning
118 · 9
20
De onda går under
53 · 109
21
Frid
23 · 62 · 131
21
Du har räddat mig!
40 · 18
22
Visa mig din väg
25 · 143
22
Sjuk
41 · 38 · 102
23
Svag i mig själv
61 · 123 · 142
23
Katastrof
137 · 79 · 74
24
Ångest
6 · 88
24
Upprätta oss igen
85 · 60 · 80
25
Rädda mig!
35 · 54 · 70
25
Förtröstan
27 · 36 · 71
26
Plågad av ondskan
31 · 129 · 141
26
Döden
39 · 49 · 90
27
Guds väldiga makt
135 · 68 · 93
27
Domens dag
50 · 82
28
Lova Herren
136 · 117 · 134
28
Ondskans slut
11 · 52
29
Bibeln
29
Gud är god
111 · 145
30
Historiens lärdomar
114 · 78
30
Lovsång
138 · 150