Jesus Kristus

Jesu namn och titlar

133 namn och titlar som speglar olika sidor av Jesu härlighet

Jesu liv och gärning


utifrån trosbekännelsen och Gamla testamentets profetior

Jesus i Gamla testamentet


89 profetior om Jesus samt deras uppfyllelse i Nya testamentet

Jesu liknelser

51 liknelser från de synoptiska evangelierna
40 olika underverk som skildras i de fyra evangelierna