Bibelns rekordbok

Mest, äldst, längst, kortast

Bibeln är med all sannolikhet den allra äldsta, den allra mest kända och den allra viktigaste boken som du har i din bokhylla. Bibelns äldsta delar härstammar från Moses tid på 1400-talet f. Kr., och Bibeln var också den första boken som trycktes på världens första tryckpress (av Gutenberg 1455 e. Kr.).

Ingen annan bok i hela världshistorien har tryckts i så många exemplar. Bibeln har tryckts i 4-6 miljarder exemplar, ett för nästan varenda människa på jorden, och varje år framställs upp till 100 miljoner nya biblar. Världslitteraturens absoluta bästsäljare når upp några procent av Bibelns antal: Harry Potter-böckerna har sålts i 450 miljoner exemplar (10%), och Tolkiens Sagan om ringen i 150 miljoner ex (3%). Den närmaste medtävlaren är Maos lilla röda som har tryckts i 1 miljard ex (20%).

Här följer nu några ”först och störst” från världen mellan Bibelns pärmar:

Bibelns första vers:
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1 Mos 1:1)

Bibelns sista vers:
Herren Jesu nåd vare med er alla. (Upp 22:21)

Bibelns mest innehållsrika vers:
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son,
för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
(Joh 3:16, populärt kallad “Lilla Bibeln”)

Bibelns kortaste vers:
Be oavbrutet (1 Tess 5:17, 11 bokstäver)

Bibelns näst kortaste vers:
Och Jesus grät (Joh 11:35, 12 bokstäver)
(I den grekiska grundtexten, och i många bibelöversättningar som utelämnar ”Och” vilket saknas i många bibelhandskrifter, är Joh 11:35 den kortaste versen.)

Bibelns längsta vers:
Samma dag, den tjugotredje dagen i tredje månaden, månaden Sivan, tillkallades kungens skrivare och en skrivelse, helt enligt Mordokajs befallning, utfärdades till judarna och till satraperna, ståthållarna och furstarna i provinserna från Indien ända till Sudan, etthundratjugosju provinser. Till varje provins skrevs med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, också till judarna med deras skrift och på deras språk. (Ester 8:9, 370 bokstäver)

Bibelns längsta bok är Psaltaren, Bibelns sång- och bönbok med 150 kapitel. 

Bibelns kortaste bok är Andra Johannesbrevet, en kort påminnelse om kärlek och trohet mot den kristna läran i 13 verser.

Bibelns längsta kapitel finns i Psaltaren, Psalm 119 med 176 verser av kärlek till Guds ord.

Bibelns kortaste kapitel finns strax dessförinnan, Psalm 117 med 2 verser som manar alla folk att lovprisa Herren.

Bibelns äldsta bok ärocksåden första, de fem Moseböckerna som skrevs av Mose på 1400-talet f. Kr. Den yngsta boken i Gamla testametet är den sista, Malaki som skrevs 1000 år senare på 400-talet f. Kr.

Bibelns yngsta bok är också den sista, den apokalyptiska Uppenbarelseboken som skrevs av Johannes på ön Patmos ca 95 e. Kr, mer än 1500 år efter Moseböckerna. Den äldsta boken i Nya testamentet är antingen Jakobsbrevet, om det skrevs på 40-talet e. Kr., eller Galaterbrevet, ifall det skrevs i slutet av 40-talet e. Kr., eller annars Första Tessalonikerbrevet som skrevs av Paulus ca 50-51 e. Kr.

Bibelns mest produktive mänsklige författare är den store profeten Mose (5 böcker, 187 kapitel och 5852 verser). Den mest produktive författaren i Nya testamentet är aposteln Paulus (13 brev, 88 kapitel och 2033 verser).

Det vanligaste ordet i Bibeln är ”och” (34347 ggr). På grekiska skrivs det kaí vilket kan glädja alla som bär detta namn.

Det vanligaste namnet i Bibeln är ”HERREN” (6879 ggr), skrivet med kapitäler, det traditionella sättet att återge det heliga hebreiska Gudsnamnet JHVH. Det vanligaste mänskliga personnamnet är också ett Gudsnamn, nämligen Jesus (1449 ggr). Kärt namn nämns många gånger. Först på tredje plats kommer Gamla testamentets andlige gigant, Mose (892 ggr).