Kända bibelberättelser

Vilka känner du igen?

Bibelns berättelser har legat till grund för vår svenska kultur, från generation till generation. Än idag känner i stort sett alla svenskar till åtminstone några av de mest kända berättelserna här nedan.

Hur många känner du igen? Kommer ihåg hur de går? Klicka dig fram för att bekanta dig med dem på nytt…

&nbsp&

GAMLA TESTAMENTET NYA TESTAMENTET
Skapelsen (Adam och Eva) 1 Mos 1-2 Maria och ängeln Luk 1:26f

Syndafallet

1 Mos 3 Jesu födelse Luk 2:1f

Kain och Abel

1 Mos 4 De vise männen Matt 2:1f

Floden (Noas ark)

1 Mos 8 Jesus som tolvåring i templet Luk 2:41f

Babels torn

1 Mos 11

Abrahams kallelse

1 Mos 12 Jesus döps av Johannes Matt 3:13f

Sodom och Gomorra

1 Mos 18:16f Jesus frestas i öknen Matt 4:1f

Abraham offrar Isak

1 Mos 22 Jesus i Nasarets synagoga Luk 4:14f

Jakob tar Esaus välsignelse

1 Mos 27 De första lärjungarna Matt 4:18f

Jakobs dröm

1 Mos 28:10f

Jakob brottas med Gud

1 Mos 32:22f Bergspredikan Matt 5-7

Josef säljs till Egypten

1 Mos 37 Saligprisningarna Matt 5:1f

Herrens bön
(Fader vår)
Matt 6:9f

Mose i vassen 2 Mos 2

2 Mos 2 Den gyllene regeln Matt 7:12

Den brinnande busken

2 Mos 3 Den barmhärtige samariten Luk 10:23f

Påskalammet
(Uttåget ur Egypten)

2 Mos 12 Den återfunne sonen Luk 15:11f

Röda havet delas

2 Mos 14

Tio Guds bud

2 Mos 20,
5 Mos 5
Jesus och Nikodemus Joh 3

Dansen runt guldkalven

2 Mos 32 Jesus och samaritiskan Joh 4

Välsignelsen

4 Mos 6:24f Jesus och äktenskapsbryterskan Joh 8

Hör, Israel, Herren är en

5 Mos 6:4f Jesus och barnen Matt 19:13f
Jesus och Sackeus Luk 19

Josua vid Jerikos murar

Jos 6

Debora

Dom 4-5 Petrus Messiasbekännelse Matt 16:13f

Gideon

Dom 6-8 Jesus på härlighetens berg Matt 17

Simson och Delila

Dom 16 Jesus rider in i Jerusalem Matt 21
Jesus rensar templet Matt 21:12f

Profeten Samuels kallelse

1 Sam 3 Den första nattvarden Matt 26:26f

David smörjs till kung

1 Sam 16 Jesus tvättar deras fötter Joh 13

David och Goliat

1 Sam 17 Jesus i Getsemane Matt 26:36f

David och Bat-Seba

2 Sam 11 Judaskyssen Matt 26:47f

Elia och Baalsprofeterna

1 Kung 18:20f Jesu korsfästelse Matt 27:32f

Elias himmelsfärd

2 Kung 2 Den tomma graven Matt 28
Jesus visar sig Luk 24:36f

Jobs prövningar

Job 1-2 Missionsbefallningen Matt 28:18f

Herren är min herde

Ps 23 Jesu himmelsfärd Luk 24:50fApg 1

Syndabekännelsen

Ps 51

Under den Högstes beskydd

Ps 91 Pingstdagen Apg 2

Du omsluter mig på alla sidor

Ps 139 Stefanus stenas Apg 6-7

Allt är förgängligt

Pred 1 Paulus omvändelse Apg 9
Paulus på Areopagen Apg 17

Profeten Jesajas kallelse

Jes 6

Ett barn blir oss fött

Jes 9 Rättfärdig genom tro Rom 1-8

Herrens lidande tjänare

Jes 53 Nattvardens instiftelseord 1 Kor 11:23f

De förtorkade benens dal

Hes 37 Kärlekens lov 1 Kor 13

De tre i den brinnande ugnen

Dan 3 Guds vapenrustning Ef 6:10f

Daniel i lejongropen

Dan 6 Apokalypsens fyra ryttare Upp 6
Jona och den stora fisken Jona 1-2 Det nya Jerusalem (himlen) Upp 21-22