På världens språk

Nu 2527 språk

Bland jordens 7 miljarder människor talas idag mer än 6500 språk. (Forskare är inte helt eniga om vad som är ett eget språk och vad som är olika dialekter av samma språk, men om de idag hade träffat på svenska och norska i Papua-Nya Guineas djungler hade de helt klart bedömts som likartade dialekter av samma språk.)

Av dessa språk finns hela Bibeln idag (2011) översatt till 457 språk.
Utöver dessa finns hela Nya testamentet på ytterligare 1211 språk.
Dessutom finns mindre delar eller enstaka bibelböcker på 904 språk.
(Många av dessa språkgrupper håller just nu på att få sin första bibelöversättning).

Totalt finns åtminstone några av Bibelns ord på 2527 av världens 6500 språk. Men hela 4000 språk har alltså inte ett enda ord av Bibeln översatt. Hälften av dessa är antingen på utdöende eller talas av tvåspråkiga folk som förstår ett annat språk väl. De resterande 2000 livaktiga språken talas som modersmål av ca 340 miljoner människor som inte har ett enda ord av Bibelns kärleksbudskap på sitt hjärtas språk.

Ett flertal bibelöversättningsorganisationer arbetar flitigt med att översätta Bibeln till de språk som återstår. De två största är United Bible Societies och Wycliffe Bible Translators.

UBS är en sammanslutning av nationella bibelsällskap som arbetar bland fler än 400 olika språk, huvudsakligen stora språk där Bibeln redan finns. I Sverige representeras de av Svenska Bibelsällskapet som förvaltar Bibel 2000.

Wycliffe är en missionerande organisation som fokuserar på att nå de skriftlösa folken med Bibeln. Deras 10 000 medarbetare är verksamma i översättningsprojekt bland 1476 olika språkgrupper (2011). De representeras i Sverige av Folk & Språk som sänt ut ett 40-tal svenskar till bibelöversättningsprojekt.

Vi svenskar har kunnat läsa och förstå Guds ord på vårt eget språk i snart 500 år. Men frågan är om vi förstår vilken skatt vi har i våra bokhyllor. Utnyttjar vi det stora privilegium vi har, att vi tillhör en språkgrupp som har Guds ord på vårt hjärtas språk?