Det mörka

Ljusbrist

Det svåra i livet

Vem slipper undan livets motgångar och kriser?

Synd och svaghet

Det onda som jag inte vill, det gör jag

Konfliktskapare

Det börjar i hjärtat, men det stannar inte där

Ondskan

En ondska större än människans egen