Vårt uppdrag


Stiftelsen Svenska Folkbibeln, en ideell organisation utan vinstintresse, har som mål att göra Bibeln – Guds ord – tillgänglig på modern svenska genom en tillförlitlig och grundtexttrogen översättning.

För detta ändamål har vi tagit fram Svenska Folkbibelns text (1998) och strävar efter att sprida denna, både som tryckta biblar och genom nya medier. Vi förvaltar även texten för framtiden och tar ansvar för kommande revidering för att svara mot det svenska språkets utveckling.

Stiftelsen Svenska Folkbibeln bidrar också till spridningen av Bibeln och dess budskap i vårt land i samarbete med övriga organisationer.