Hur läser man Bibeln?

Tips inför läsningen

Bibeln är en kulturskatt fylld av spännande berättelser, vacker poesi och intressant historia, och den kan med stor behållning läsas på denna nivå av vem som helst.

Men Bibelns egentliga syfte är att lära oss sanningen om livet: vem Gud är, vilka vi är och hur vi finner frälsningen genom Jesus Kristus. Detta djupare perspektiv öppnar sig för den som tar emot Bibeln ”inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord” (1 Tess 2:13).

Här följer några vägledande råd för din bibelläsning:

• Kom med respekt till Guds ord. Var redo att lyssna och lära.

 Sätt av tid. En stilla ande har lättare att ta emot andlig sanning (Ps 46:11). För många hjälper det med en regelbunden andaktstid, exempelvis på morgonen innan dagen börjar eller senare på kvällen.

 Be om den helige Andes vägledning. När du läser Ordet är Gud där vid din sida, redo att förklara och uttolka. Herren Jesus sade att ”när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen” (Joh 16:13).

 Be också om ett mottagligt hjärta (Matt 13). Du kan be med psalmistens ord: ”Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning” (Ps 119:18).

 Läs systematiskt. Bibelns böcker hänger alla ihop i ett mäktigt sammanhang, och slumpvis läsning ger inte den fulla insikten i Skriftens budskap. Följ gärna bibelläs-ningsplanen på sid 427.

 Börja med de enklare böckerna först. Ett förslag kan vara att börja med evangelierna och breven i Nya testamentet (NT) innan man går in på Gamla testamentet (GT). Oklara texter blir begripliga utifrån tydliga, GT förstås i ljuset av NT.

 Variera din läsning. Ibland lämpar sig en översiktlig läsning, ibland vill man gå på djupet med en enda vers tills den uppenbarar hela sitt rika innehåll.

 Lär dig viktiga verser utantill. Ord av tröst kan på så sätt bli ett med din själ. Det är en förmån att i vardagslivet kunna möta svårigheter, vägval och frestelser med ”Andens svärd som är Guds ord” (Ef 6:17).

 Ta till dig Guds ord personligen. Det är skrivet till dig från den Gud som såg dig innan du ens var född (Ps 139:16). Finn beröringspunkterna med ditt eget liv, tala med Gud om det du läser, låt det påverka dina tankar, värderingar och prioriteringar.

 Låt det du läst bli levande i din vardag. ”Var ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak 1:22, se även 1:23f). Bibeln är given för att ”gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning” (2 Tim 3:17).