Frälsningen

Guds gåva

 

Alla behöver frälsning

vem kan säga: jag är fri från synd?………. Ords 20:9

vi gick alla vilse som får……………………… Jes 53:6

alla har syndat………………………………. Rom 3:23

syndens lön är döden……………………… Rom 6:23

ni var döda genom era synder………………… Ef 2:1

förnekar vi vår synd bedrar vi oss……….. 1 Joh 1:8

 

Gärningar är otillräckliga

ingen blir rättfärdig av laggärningar…… Rom 3:20

laggärningar är under förbannelse………. Gal 3:10

för att ingen ska berömma sig………………… Ef 2:9

han frälste oss inte för det vi gjort…………… Tit 3:5

gåvor och offer kan inte rena samvetet…. Hebr 9:9

 

Guds verk och initiativ

alla som Fadern ger mig kommer………… Joh 6:37

jag ska dra alla till mig…………………….. Joh 12:32

det lagen inte kunde, det gjorde Gud……. Rom 8:3

när tiden var inne sände Gud sin Son……… Gal 4:4

han utvalde oss före världens skapelse…….. Ef 1:4f

han har kallat oss efter sitt beslut……….. 2 Tim 1:9

 

Endast genom Kristus

Herre, till vem skulle vi gå?………………… Joh 6:68

ingen annan väg till Fadern……………….. Joh 14:6

inget annat namn under himlen…………. Apg 4:12

inget annat än Kristus korsfäst……………. 1 Kor 2:2

ingen annan grund än Kristus………….. 1 Kor 3:11

 

Genom Kristi kors och blod

mitt blod till syndernas förlåtelse……… Matt 26:28

står som rättfärdiga genom hans blod….. Rom 5:9

budskapet om korset är Guds kraft…….. 1 Kor 1:18

vi är friköpta genom Jesu blod……………….. Ef 1:7

Gud har försonat allt genom korset ……… Kol 1:20

Kristi blod renar våra samveten………… Hebr 9:14

Jesu blod renar oss från all synd…………. 1 Joh 1:7

 

Alla är kallade

alla som åkallar Herrens namn………… Rom 10:13

Gud vill att alla ska bli frälsta…………….. 1 Tim 2:4

Guds nåd till frälsning för alla……………… Tit 2:11

han vill inte att någon ska gå förlorad….. 2 Petr 3:9

 

Tas emot genom tro

var och en som tror på Sonen…………….. Joh 3:16

den som hör mitt ord och tror……………. Joh 5:24

genom tron har ni liv i hans namn……… Joh 20:31

vi har förklarats rättfärdiga av tro………… Rom 5:1

den som bekänner och tror blir frälst…. Rom 10:9

ta emot ordet som kan frälsa era själar…… Jak 1:21

den som tror är född av Gud……………… 1 Joh 5:1

 

Innebär omvändelse

den ogudaktige må överge sin väg………… Jes 55:7

omvänd er och tro evangelium………… Mark 1:15

om ni inte omvänder er……………………. Luk 13:3

vänd om så att era synder utplånas……… Apg 3:19

en ånger som leder till frälsning……….. 2 Kor 7:10

 

Syndernas förlåtelse

ska predikas i Jesu namn…………………. Luk 24:47

var och en som tror på honom…………. Apg 10:43

det finns ingen fördömelse i Kristus…….. Rom 8:1

Gud är den som frikänner………………… Rom 8:33

i Sonen har vi fått förlåtelse………………… Kol 1:14

om vi bekänner, förlåter han oss………… 1 Joh 1:9

 

Andlig uppståndelse

min son var död men har fått liv igen….. Luk 15:24

han har uppväckt oss med Kristus…………… Ef 2:6

ni var döda, han har gjort er levande……. Kol 2:13

ni har uppstått med Kristus…………………. Kol 3:1

 

Dopets roll

den som tror och döps blir frälst……… Mark 16:16

omvändelse och dop ger förlåtelse……… Apg 2:38

helgad och renad genom vattnets bad…….. Ef 5:26

frälsta genom ett bad till ny födelse………… Tit 3:5

dopet frälser, det är en bekännelse……. 1 Petr 3:21

 

Frälsningsvisshet

den som kommer ska jag inte kasta ut…… Joh 6:37

ingen ska rycka dem ur min hand………. Joh 10:28

Anden vittnar att vi är Guds barn……….. Rom 8:16

låt oss gå fram i full trosvisshet………… Hebr 10:22

då vet vi att vi är av sanningen…………… 1 Joh 3:19

ni ska veta att ni har evigt liv…………….. 1 Joh 5:13

dessa ord är trovärdiga och sanna………. Upp 21:5

 

Att hålla ut till slutet

den som håller ut ska bli frälst…………. Matt 10:22

om ni förblir i mitt ord……………………… Joh 8:31

arbeta med fruktan på er frälsning………… Fil 2:12

om ni inte låter er rubbas från hoppet….. Kol 1:23

vi är Kristi vänner om vi håller fast…….. Hebr 3:14

håll fast så att ingen tar din krona……….. Upp 3:11

 

Evigt liv

de som sover ska vakna till evigt liv……… Dan 12:2

den som tror på Sonen har evigt liv……… Joh 3:15

detta är evigt liv: att känna Gud…………… Joh 17:3

Guds gåva är evigt liv i Kristus…………… Rom 6:23

så ska vi alltid vara hos Herren………… 1 Tess 4:17

ni ska veta att ni har evigt liv…………….. 1 Joh 5:13

de ska regera hos Gud i evighet………….. Upp 22:5