Bibeln om sig själv

Vad säger Skriften om sig själv?

 

Bibelns ord består

allt han lovat har slagit in………………. 1 Kung 8:56

ditt ord står fast för evigt ………………….. Ps 119:89

Guds ord förblir i evighet…………………… Jes 40:8

inte en bokstav ska förgå………………….. Matt 5:18

mina ord ska aldrig förgå……………….. Matt 24:35

Skriften kan inte göras om intet…………. Joh 10:35

orubbliga uttalanden……………………… Hebr 6:18

 

Bibelns ord får inte ändras

inte lägga till, inte ta bort…………………. 5 Mos 4:2

lägg ingenting till hans ord……………….. Ords 30:6

vi förfalskar inte Guds ord………………… 2 Kor 4:2

förvränga Skriften till eget fördärv ……. 2 Petr 3:16

plågor på den som lägger till…………… Upp 22:18f

 

Bibeln är inspirerad av Gud

Herrens Ande har talat genom mig…… 2 Sam 23:2

har varnat genom sina profeter…….. 2 Kung 17:13

ta en bokrulle och skriv mina ord…………. Jer 36:2

Herrens ord genom profeterna…………… Sak 7:12

förkunnar med ord som Anden lär……. 1 Kor 2:13

hela Skriften är utandad av Gud………. 2 Tim 3:16f

talat genom profeterna och Sonen……… Hebr 1:1f

inte genom egen utläggning……………. 2 Petr 1:20f

detta är Jesu Kristi uppenbarelse…………. Upp 1:1

skriv, dessa ord är sanna………………….. Upp 21:5

 

Bibeln är lärans grund

de ska höra mina ord och lära sig…….. 5 Mos 4:10

ni ska lära era barn mina ord…………. 5 Mos 11:19

undervisa ur Herrens lagbok…………. 2 Krön 17:9

studera Herrens lag och lära ut rätt…….. Esra 7:10

läste Guds lag och utlade texten tydligt….. Neh 8:8

samlades för att studera lagens ord……… Neh 8:13

om de inte talar enligt detta ord…………… Jes 8:20

inte gå utöver vad Skriften säger…………. 1 Kor 4:6

tala i enlighet med Guds ord……………. 1 Petr 4:11

 

Bibeln vittnar om Jesus Kristus

idag har det gått i uppfyllelse……………… Luk 4:21

allt som är skrivet om mig……………….. Luk 24:44f

Skrifterna vittnar om mig…………………… Joh 5:39

nedskrivna för att ni ska tro………………. Joh 20:31

det han förutsagt genom profeterna…….. Apg 3:18

evangelium är utlovat i Skrifterna……….. Rom 1:2

profeterna förutsade Kristi lidanden… 1 Petr 1:10f

 

Bibeln är given för att läsas

ska läsa i den i alla sina livsdagar…….. 5 Mos 17:19

efterforska i Herrens bok och läs………… Jes 34:16

de forskade dagligen i Skriften………….. Apg 17:11

allt är skrivet till vår undervisning……… Rom 15:4

skrevs ner för att varna oss……………… 1 Kor 10:11

salig är den som läser……………………….. Upp 1:3

 

Bibelns ord är ett ljus i mörkret

hans bud är klart, upplyser ögonen……….. Ps 19:9

ditt ord är mina fötters lykta…………….. Ps 119:105

dina ord ger ljus åt enkla människor….. Ps 119:130

det profetiska ordet är ett ljus…………… 2 Petr 1:19

 

Bibelns ord renar och förvandlar

ett rent liv genom ditt ord………………….. Ps 119:9

som en eld och likt en slägga……………… Jer 23:29

ni är rena i kraft av det ord jag talat………. Joh 15:3

helga dem i sanningen, ditt ord…………. Joh 17:17

skarpare än ett tveeggat svärd………….. Hebr 4:12f

renade genom att lyda sanningen……… 1 Petr 1:22

 

Bibelns ord är mat för själen

större skatt än dagligt bröd……………….. Job 23:12

sötare än honung………………………….. Ps 119:103

mätta din mage med rullen jag ger………… Hes 3:3

dina ord kom och jag åt dem……………… Jer 15:16

leva av varje ord från Guds mun………….. Matt 4:4

längta efter den andliga mjölken………… 1 Petr 2:2

 

Bibelns ord ska bevaras i hjärtat

du ska lägga dessa ord på hjärtat……….. 5 Mos 6:6

så att jag inte syndar mot dig……………… Ps 119:11

jag ska lägga min lag i deras inre…………. Jer 31:33

Maria bevarade allt i sitt hjärta…………… Luk 2:19

behåll ordet i ett uppriktigt hjärta……….. Luk 8:15

ordet är nära dig, i ditt hjärta……………. Rom 10:8

låt Kristi ord bo hos er………………………. Kol 3:16

 

Bibelns ord förmedlar frälsning

till frälsning för den som tror……………. Rom 1:16

trons ord som vi predikar……………….. Rom 10:8f

frälsta genom evangeliet…………………. 1 Kor 15:2

kan göra dig vis så att du blir frälst…….. 2 Tim 3:15

ordet är inplanterat för att frälsa………….. Jak 1:21

född på nytt genom Guds ord………….. 1 Petr 1:23

skriver så ni vet att ni har evigt liv………. 1 Joh 5:13