Vad säger Bibeln?

Vägledning för livet

Bibeln är given till oss människor för att lära oss leva gott, sant och rätt inför Gud. Med Bibelns egna ord är den till “för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning” (2 Tim 3:17). I Bibeln får vi vägledning för livets alla situationer, hur vi kan leva våra liv i ljuset av Guds stora berättelse, “His story”.

Men Bibeln är inte skriven som lista med frågor och svar, utan som en lång och mångbottnad berättelse. Det gör att en del som tar sig an att läsa Bibeln fastnar på vägen.

Därför har vi tagit fram denna översikt, Vad säger Bibeln?, där du enkelt kan söka dig fram till vad Bibeln har att säga om livets och trons olika ämnen. Välkommen på en spännande upptäcktsfärd i Guds stora berättelse.

 

Gud Fadern Människan
Jesus Kristus Det mörka
Den helige Ande Frälsningen
Bibeln om sig själv Det kristna livet
Böner ur Bibeln Evigheten
Psalmer för livet