Kolportörernas återkomst!

Kolportörernas återkomst!

I måndags sändes 77.500 exemplar av Boken om Hopp till Edsbyn för att delas ut i Hälsingland. Fler är på väg för utdelning i ytterligare tre landskap. Boken innehåller hela Nya Testamentet (SFB 2015) och dessutom flera hoppfulla berättelser från Sverige idag.

Svenska Folkbibeln subventionerar bibelutdelningen som ju ligger väl i linje med ett av våra önskemål om vad översättningen ska användas till. Bible for the Nations är förlag och Brevlådemissionen är aktiv i hela projektet som omfattar hela 200.000 böcker. Som mycket väl kan få en fortsättning om tillräckligt stöd dyker upp.

En visionär tanke är att anknyta till läsarväckelsen under 1800-talet. Brevlådemissionen nämner att EFS-förlaget under åren 1856-1906 spred närmare 40 miljoner Biblar och böcker. Detta när befolkningen var mindre än hälften av vad den är idag. Man kan tänka att det inte är de stora siffrorna som betyder något. Men Jesus talade också till de stora skarorna. 1800-talets evangeliska kolportörer användes av Herren i den stora folkväckelsen.

Vi tror att ett Nya Testamente med livsberättelser kan göra skillnad. Starka, hoppfulla och livsbejakande berättelser där människor mött Jesus och livet har fått en helt ny inriktning. Vi tror och hoppas att många av dessa kommer att nå de människor som behöver dem i exakt rätt situation.

Om du själv vill dela ut eller stötta bibelspridningen så är det inget som hindrar. För om varje kristen gav bort 20 böcker skulle hela befolkningen snart vara nådd. Boken kan även beställas från XP Media.

Boken om Hopp innehåller 160 sidor livsberättelser, böner mm i fyrfärg och hela Nya Testamentet med Svenska Folkbibelns översättning 2015. Hela boken är ett enda utropstecken och det är att det finns HOPP!