Ljudbibel Gamla testamentet 98 med bakgrundsmusik

Denna inspelning av Gamla testamentet i Folkbibelns översättning från 1998 är utökad med stilla bakgrundsmusik och stämningsskapande ljudeffekter.

Inläsare: Sigvard Herber.
Ljudtekniker: Ludvig Hoffman, Weszo Kwiek
Musik och ljud: Hosanna

Denna version är fritt tillgänglig och får laddas ner utan kostnad. Men om du har glädje av Svenska Folkbibeln och tycker det är värdefullt att den finns, stöd gärna vårt fortsatta arbete för Guds ord i vårt land med en frivillig gåva.

 

Första Moseboken

Andra Moseboken

Tredje Moseboken

Fjärde Moseboken

Femte Moseboken

Josua

Domarboken

Rut

Första Samuelsboken

Andra Samuelsboken

Första Kungaboken

Andra Kungaboken

Första Krönikeboken

Andra Krönikeboken

Esra

Nehemja

Ester

Job

Psaltaren

Ordspråksboken

Predikaren

Höga visan

Jesaja

Jeremia

Klagovisorna

Hesekiel

Daniel

Hosea

Joel

Amos

Obadja

Jona

Mika

Nahum

Habbackuk

Sefanja

Haggai

Sakarja

Malaki