Ljudbibel Nya testamentet 2015

Här finns Nya testamentet inläst i den nya reviderade utgåvan från 2015. Ladda ner och låt Guds ord komma till dig, lika levande och verksamt som när det en gång gavs för 2000 år sedan.

Inläsare: Swen Bergling.
Ljudtekniker: Weszo Kwiek och Thomas Engvall.

Denna version får laddas ner utan kostnad. Men om du har glädje av Svenska Folkbibeln och tycker det är värdefullt att den finns, stöd gärna vårt fortsatta arbete för Guds ord i vårt land med en frivillig gåva.

 

Matteusevangeliet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

kap 22

kap 23

kap 24

kap 25

kap 26

kap 27

kap 28

Markusevangeliet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

Lukasevangeliet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

kap 22

kap 23

kap 24

 

 

 

 

   

Johannesevangeliet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

 

Apostlagärningarna (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

kap 22

kap 23

kap 24 kap 25 kap 26 kap 27 kap 28

 

Romarbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

 

 

Första Korintierbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

 

 

Andra Korintierbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

 

 

Galaterbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

 

Efesierbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

Filipperbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

Kolosserbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

 

Första Tessalonikerbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

Andra Tessalonikerbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

 

Första Timoteusbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6 

Andra Timoteusbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3 

kap 4

Titusbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

Filemonbrevet (zip)

kap 1

 

Hebreerbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

Jakobsbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

Första Petrusbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

Andra Petrusbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

Första Johannesbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

 

Andra Johannesbrevet (zip)

kap 1

 

Tredje Johannesbrevet (zip)

kap 1

 

Judasbrevet (zip)

kap 1

 

 

Uppenbarelseboken (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

kap 22