Ljudbibel Nya testamentet 98 med bakgrundsmusik

Denna inspelning av Nya testamentet i Folkbibelns översättning från 1998 är utökad med stilla bakgrundsmusik och stämningsskapande ljudeffekter.

Inläsare: Rickard Svensson.
Ljudtekniker: Thomas Engvall.
Musik och ljud: Hosanna

Även denna version är fritt tillgänglig och får laddas ner utan kostnad. Men om du har glädje av Svenska Folkbibeln och tycker det är värdefullt att den finns, stöd gärna vårt fortsatta arbete för Guds ord i vårt land med en frivillig gåva.

 

Matteusevangeliet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

kap 22

kap 23

kap 24

kap 25

kap 26

kap 27

kap 28

Markusevangeliet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

Lukasevangeliet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

kap 22

kap 23

kap 24

Johannesevangeliet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

Apostlagärningarna (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

kap 22

kap 23

kap 24

kap 25

kap 26

kap 27

kap 28

Romarbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

Första Korintierbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

Andra Korintierbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

Galaterbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

Efesierbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

Filipperbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

Kolosserbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

Första Tessalonikerbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

Andra Tessalonikerbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

Första Timoteusbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

Andra Timoteusbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

Titusbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

Filemonbrevet

kap 1

Hebreerbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

Jakobsbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

Första Petrusbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

Andra Petrusbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

Första Johannesbrevet (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

Andra Johannesbrevet

kap 1

Tredje Johannesbrevet

kap 1

Judasbrevet

kap 1

Uppenbarelseboken (zip)

kap 1

kap 2

kap 3

kap 4

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

kap 22