Sagt om den nya Folkbibeln

Den nya Folkbibeln uppmärksammades i en varm och positiv artikel i Svensk Pastoraltidskrift 3/2015. Den är skriven av Bengt Holmberg, som är professor emeritus från Lunds universitet. Inom Folkbibeln blev vi förstås glada över detta erkännande från ett av vårt lands tyngre namn på det exegetiska området. (Observera att när han skriver Folkbibeln 2014 så syftar han på utgåvan av NT samt Psaltaren som ingår i Folkbibeln 2015). Nedan ett utdrag.

I Folkbibeln 2014 har man gjort en påtaglig modernisering av språket. Svåra ord har bytts ut, äldre stil ersätts mot nutida uttryck, syntaxen moderniseras vad gäller ordföljd, och meningar görs kortare. Läsvänligheten har ökat genom att antalet stycken i texten blivit fler, och man lägger mer vikt vid språkets rytm och ljudharmoni, som när 1 Tess. 4:4 blir: »…att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt» – två grupper av trefaldig allitteration i en och samma mening utan att det känns för tvunget, det är skickligt!

FB 2014 låter ett mer helbibliskt synsätt komma till tals, i meningen att man på fler ställen betonar sambandet mellan Nya och Gamla testamentet och läser Bibeln som en enda, sammanhängande Helig Skrift… I en jämförelse med Bibel 2000 syns det rätt väl att Folkbibelns nya översättning representerar ett svenskt språk som är ett tredjedels sekel yngre, dessutom med en större ambition att vara lättförståelig… För att då till slut uttrycka sig kort och enkelt: Folkbibeln 2014 är en klar förbättring av Folkbibeln 1998, och välkommen bland svenska bibelöversättningar.