Tidslinje

Folkbibelns milstolpar

1983 Idén föds vid mötet på Järva krog

1984 Arbetet drar igång

1996 Nya testamentet klart (SFB96)

1998 Den färdiga Folkbibeln (SFB98)

Den reviderade Folkbibeln

2005 Arbete med analys och språknivå

2008 Revideringsarbetet drar igång

2009 Provöversättning av Johannesevangeliet

2010 Provöversättning av Psaltaren

2014 Nya testamentet och Psaltaren publiceras

2015 Den färdiga Folkbibeln 2015 (helbibeln)

Det finns sedan framtida planer på att fortsätta och fördjupa revideringsarbetet i Gamla testamentet under 2020-talet. Under den närmast överskådliga framtiden är det dock Folkbibeln 2015 som gäller.