En förläggare, bedjare och visionär har flyttat hem

En förläggare, bedjare och visionär har flyttat hem

Anders Robertsson har flyttat hem till sin frälsare. Det gjorde han den 3 mars och vi vill här ge några glimtar av vad han har betytt.

De som följt Svenska Folkbibeln genom åren känner till att Anders tillsammans med Swen Bergling 1983 tog initiativet att samla bibeltroende ledare kring behovet av en ny bibeltrogen bibelöversättning som alternativ till NT81.

Det var Svenska Folkbibelns startskott. En stiftelse bildades, bibelöversättare engagerades, stilister, referenter och andra kopplades in. Som informationsansvarig talade Anders på konferenser och i kyrkor. Nyhetsbrev för insamling och bönestöd publicerades och Folkbibeln blev till något av en folkrörelse. Anders var projektledare under 15 år tills Folkbibeln 98 stod klar och senare ytterligare många år tills den reviderade utgåvan var färdig 2015. Under hela tiden stod Anders för ett dynamiskt och visionärt ledarskap.

Man kan fråga sig hur Anders, som själv saknade akademiska meriter, kunde axla och genomföra ett sådant livsverk, trots de betydande utmaningar som mötte ett ofinansierat projekt av en sådan magnitud. Det kan nog bara förklaras med hans bergfasta tro. Tron på Gud. Tron på hans Ord.

Anders växte upp i Västerort och drabbades tidigt av pingstväckelsens eld och betoning på överlåtelse, bön och evangelisation. Redan i tonåren tog han åtskilliga initiativ till bön och utåtriktat arbete. Han formades också av Navigatörernas respekt för och kärlek till Bibeln. Bönelivet och en grundmurad tro på Guds Ord skulle prägla resten av hans liv. Anders brann, nitälskade är ett passande uttryck, för att Guds ord skulle lysa klart och oförvanskat i vårt land.

Anders läste ständigt och var mycket bevandrad i Skriften. Han lät aldrig sin dyslexi hindra honom. Kanske medverkade den bara till hans omvittnade förmåga att delegera ansvar och att ge förtroende till sina medarbetare. Anders framstod både som prestigelös och orädd. Hans optimism var smittande.

Förlaget XP Media grundades 1998, också det på Anders initiativ, för att skapa en effektiv utgivning och distribution av Folkbibeln. Här var han förlagschef till 2020.

Mycket annat finns att säga om Anders. Innan XP Media hade han arbetat med bokutgivning på såväl Evanglisten som Salt & Ljus. Böcker som publicerats har ofta handlat om just bibeltro och bibelsyn men även lärjungaskap, bön och livsberättelser. Han var också engagerad för evangelisation på nationell nivå och i församlingsplantering. Söderhöjdskyrkan (EFK) är resultatet av ett arbete där Anders under många år stod i ledarskapet.

Men det är ändå Svenska Folkbibeln som de flesta kommer att minnas honom för. Idag har översättningen tryckts i häpnadsväckande 2 miljoner exemplar. Endast Gud vet vad det har betytt i människors liv.

Vi som kände Anders vet att hans hustru Monica var en förklaring till att han kunde leva ett så uppoffrande liv. Genom åren stod hon med i samma vision. Det är till henne och till de fyra vuxna barnen med familjer tankarna går de här dagarna. Må all trösts Gud vara med dem.

Anders dog i sviterna av en infarkt. Vi som har lärt känna honom, och många med oss, tackar Gud för hans rika livsgärning. Under den sista tiden hade Anders talat med värme om att få komma hem till Herren. Nu har hans tro fått bytas i åskådning.