Tidningen Dagen lyfter fram spännande frågor bakom Folkbibelns tillkomst

Tidningen Dagen lyfter fram spännande frågor bakom Folkbibelns tillkomst

På ett uppslag i Dagen 23 mars 2023 återberättar journalisten Albin Larsson Svenska Folkbibelns tillkomst. Både artikel – och en podd med samma ämne – inleds med att Swen Bergling berättar personligt om Folkbibelns start och om relationen till NT81 och till Bibel 2000.

Även bibelforskaren Richard Pleijel vid Stockholms universitet intervjuas. Han har doktorerat på processen bakom Bibel 2000 och poängterar att Bibelkommissionen och Folkbibeln haft olika syften med sina översättningar. Folkbibelns mål var en översättning som utgår från att Bibeln är Guds ord, medan Bibelkommissionens mål var en översättning också för den som inte tror.

Richard menar att man från Folkbibelns sida borde ha varit ännu tydligare med vilken kristen förförståelse man haft vid översättningen.

Lena-Sofia Tiemeyer, bibelvetare och lärare på ALT intervjuas också. Hon har förståelse för Svenska Folkbibelns förhållningssätt men står själv helt på Bibelkommissionens sida då hon menar att Nya testamentet inte ska färga förståelsen av GT-texter som översätts, eftersom NT kommit till senare.

När Tony Larsdal kommer till tals framhåller han att Bibel 2000 perspektiv är unikt vid en jämförelse med ett femtiotal internationella översättningar. Han har aldrig sett en översättning som så ofta översätter de Kristusprofetiska GT-verserna i annan riktning än det som står i NT. Det var när det perspektivet riskerade att bli allenarådande som Svenska Folkbibeln kom till.

Artikeln finns bara i papperstidningen men en länk till en kortare artikel och till podden finns här.

För oss inom Svenska Folkbibeln är de här frågorna mycket levande. Därför gläds vi åt samtalet. Det finns all anledning att återkomma i ämnet.